Höstårsmöte 2017: onsdag 06/ december kl 18:30 på Eriksgården.

Sedvanliga möteshandlingar med tillägg, Prisutdelning KM.

Kaffe/The och fika serveras. Välkomna alla ni som är medlemmar i Sveriges vackraste fjällbana- Funäsfjällens golfklubb! Tack för i år. Maila mej gärna era synpunkter hur banan och vi i styrelsen har skött det hela i sommar.

 

Dagordning för höstårsmöte i Funäsfjällens Golfklubb.

Plats: Eriksgårdens Fjällhotell, Funäsdalen
Tid: 18.30
Datum: 6 december 2017

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Fråga om mötet utlysts stadgeenligt

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 5 Val av två protokollsjusterare och rösträknare

§ 6 Fastställande av medlemsavgifter mm samt verksamhetsplan och budget

§ 7 Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår

§ 8 Val av

  • a) Klubbens ordförande, tillika ordf i styrelsen, för ett år
  • b) Ledamöter i styrelsen, nyval, för en tid av två år
  • c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning, ett år
  • d) Ombud till GDF-möte
  • e) Två revisorer jämte suppleanter för ett år
  • f) Två ledamöter i valberedningen för ett år, av vilka en ska vara ordförande

§ 9 Behandling av i rätt tid inkomna motioner och styrelsens förslag

  • Fråga om antagande av nya stadgar enligt SGFs mall

§ 10 Prisutdelning Klubbmästare

§ 11 Info om banan till försäljning

§ 12 Övriga frågor

§ 13 Mötets avslutande

 

Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go top