Ordförande samt Klubbrådgivaren och SGF informerar!

Vi i styrelsen får löpande information som även kan vara av intresse för våra medlemmar. Nedan ett urval:

Försiktigt optimistisk start på golfsäsongen
Den samlade bedömningen är att läget är försiktigt optimistiskt. Många klubbar som redan öppnat vittnar om ett högt tryck på banan. Det kan vi också bekräfta med statistik över bokningar och spel vecka 1-15.
Vi får däremot signaler om att fler medlemmar än vanligt dröjer med att betala in sin medlemsavgift, och att även sponsorer är osäkra om de kommer ha möjlighet att stötta klubbens verksamhet innevarande år. Klubbarna räknar dessutom med att intäkter från tävlingar och företagsgolfer uteblir under våren. Det finns också en viss osäkerhet kring hur greenfeespelet kommer att utvecklas under säsongen, även om vissa klubbar som öppnat för spel ser en ökning av antalet greenfeeronder, något som också avspeglas i statistiken.
Vi har även noterat att vissa klubbar upplevt ett ökat intresse för golfen, med fler inbetalade medlemsavgifter, fler nybörjare och många återvändare. Utpräglade sommarklubbar har också upplevt ett uppsving på orten och hos ortens handlare när framför allt storstadsbor valt att flytta ut till sommarhuset mycket tidigare än normalt.
Corona och tävlingar
En stor del av samtalen till oss klubbrådgivare har handlat om tävlingar, som är en hjärtefråga för många golfare och en intäktskälla för klubbarna. De flesta klubbar har landat i att all tävlingsverksamhet skjuts på framtiden, ofta fram till 30 juni. Vi ser också att det görs ett fantastiskt arbete på klubbarna för att minimera risken för smittspridning.
Klubben och spelarna har ett gemensamt ansvar att följa FHMs rekommendationer och regler. Håll er uppdaterade om aktuellt läge och senaste nytt på  www.golf.se/corona
Vägar in i golfen
Den 15 april lanserades nya Grönt Kort plattformen. Det innebär ett nytt regelverk och nya möjligheter att hitta till golfen. Läs mer här:
Lär er att använda digitala scorekort!
SGF har knutit ihop ”Min golf” med bl a GameBook för att förenkla användandet av digitala scorekort, när vi spelar sällskapsrundor.
Under ”Filer” på klubbens facebook-sida har vi laddat upp en pdf-fil från SGF som kan vara ett stöd för er som vill komma igång med t ex GameBook.
Hälsningar,
Styrelsen, genom Thomas

Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go top