Thomas Jörgensen
23. März um 09:34

Kära medlemmar i Funäsdalsfjällens Golfklubb,

Ägarna till Skoterhotellet Gyllene Bocken AB har under en tid drivit en process med syfte att avyttra verksamheten, vilket har skapat viss diskussion och oro kring framtiden för golfbanan i Ljusnedal. Från styrelsen i golfklubbens håll har vi bevakat processen och på senaste tiden haft en konstruktiv dialog med VD för ägarbolaget. Både vi och ägarbolaget har ambitionen och intresset i att golfbanan fungerar och är spelbar sommaren 2018 precis som vanligt. Från ägarbolagets sida är intresset drivit både av intresset för bolaget men givetvis även för att det bidrar till att stärka ett eventuellt intresse från någon part i att förvärva hotellverksamheten.ex

Den pågående diskussionen med ägarbolagets VD kretsar just nu kring ett upplägg, där golfklubben hyr och driver golfbanan och därmed tar hand om samtliga kostnader och intäkter för banan sommaren 2018. Det innebär att vi i klubben blir ansvariga för att säkerställa att banan inför och under säsongen är i det skick som vi önskar med hänsyn till spelet och givetvis även ekonomin i klubben. Ett sådant upplägg kommer, i något större utsträckning än tidigare, kräva en del frivilliga insatser på banan av klubbens medlemmar och vi från styrelsens håll uppfattar att medlemskåren överlag är välvilligt inställd till att bidra med arbete på banan.

Vi har goda förutsättningar i styrelsen, med hjälp av specifika medlemmar, för att skapa en driftsbudget för banan med hänsyn till hur mycket banarbetare och maskintimmar som behövs. Vi kommer under närmaste tiden att förtydliga en sådan budget.

Vi har i diskussionen med ägarbolagets VD även berört möjligheten att köpa tillbaka banan och maskinparken till klubben och det är vår bedömning att ett sådant förvärv inte är realistiskt att genomföra innan sommaren 2018. Däremot gör vi bedömningen att det är gynnsamt för klubben att hyra och driva banan i egen regi denna sommar 2018 därför att det ger oss möjligheten att förstå närmare huruvida det finns ekonomiska förutsättningar för att vi skulle kunna äga och driva banan utan att äventyra klubbens samlade ekonomi.

Med allt detta sagt: det blir spel på Ljusnedals golfbana sommar 2018 och vi ser mycket framemot de många roliga tävlingar som är inplanerade, inte minst under golfveckan v29.

Den som har eventuella frågor eller funderingar kring detta är välkommen att kontakta mig genom valfritt media 🙂

Bästa hälsningar,
Styrelsen genom ordförande Thomas Jörgensen

P.s. Vi anordnar som tidigare meddelat Vårårsmötet den 22 april kl 18.30 på Eriksgården och ser framemot att välkomna så många medlemmar som möjligt.

Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go top