Kära medlemmar i Funäsfjällens Golfklubb,
Tack för en fin golfsäsong på Ljusnedal!
Det har för golfen i Sverige som helhet varit en fantastisk säsong med många nya golfspelare, många som återvänt till golfen och otroligt många bokade greenfeerundor. På golf.se kan ni bläddra runt i publicerad statistik och se vilka framsteg golfandet har gjort under säsongen.
Medan jag inte har statistiken för antalet bokade greenfeerundor på Ljusnedal, så konstaterar vi också inom golfklubben att vi haft en liten men viktig ökning i medlemsintäkter. Den är viktig därför att vi de senare åren haft vikande medlemstal och vi har nu denna säsong ökat lite grann, vilket väcker förhoppningar om att för nästa säsong öka medlemsantalet ännu lite mer.
Säsongen 2020 markerades inledningsvist av att Gyllene Bocken och banan fått nya ägare med Styrbjörn Hagman i spetsen. Det gjordes omfattande renoveringsarbete på Gyllene Bocken, som visserligen innebar viss försening i öppnandet men som var desto mer uppskattat när det väl var möjligt att öppna. Det har också inneburit nya tanker och satsningar på golfbanan, ett arbete som vi i styrelsen är övertygade om kommer att bidra till att banans standard i kommande säsonger kommer att höjas.
Nya klubb- och Härjedalsmästare!
På tävlingsfronten är det först och främst värdigt att applådera våra två nya klubbmästare: Eva Dahlgren och Anders Åström. Och därnäst givetvis även Jens Ljungberg, som gick segrande ur striden om Härjedalsmästerskapet. Grattis till fina insatser!
Från styrelsens håll tycker vi att det finns anledning att glädjas över den nya tävlingen, SEAT Open Funäsfjällen, i samarbete mellan klubben och ett flertal sponsorer: Seat, Berners, Winpos, Gyllene Bocken, Tänndalen och Huski Chocolate. Trots coronasmitta och kort planeringshorisont så avhölls den i år med 54 deltagare i strålande sol med en bana i fint skick och härlig kvällsstämning på Gyllene Bocken. Vi är i nära samtal med Seat om hur vi ska fortsätta utveckla tävlingen de närmaste åren. Mer om det kommer senare!
Medlemskap 2021
Årsstämman delegerade till styrelsen att efter säsongen 2020 göra en genomgång av medlemskapstyperna i Funäsfjällens Golfklubb och göra det enklare och tydligare vilka medlemskapsformer vi erbjuder, inte minst för de av våra medlemmar som inte bor i Funäsfjällen. Denna översyn inkluderar att fastställa eventuella reviderade priser för medlemskapen.
Vi aviserade också till årsstämman att Gyllene Bocken har flaggat för en kommande höjning av spelrätten på banan. Därtill ska nämnas att priset för medlemskap i klubben och spelrätten på banan inte har ändrats på väldigt många år, medan så inte varit fallet på andra golfbanor runt om i när- och fjärrområdet.
Under kommande tiden kommer vi från styrelsen att analysera detta och föra samtal med banägaren för att skapa tydliga och enkla medlemskap och priser. Dessa kommer att publiceras så snart vi har dem klara. Vi kommer även att erbjuda fullt medlemskap på autogiro, vilket innebär att årsavgiften betalas löpande per månad i små rater i stället för i klumpsumma en gång per år.
Förbättringar på driving rangen 2021
Tack vara sponsorer (Winpos, Seat och Berners) kommer driving rangen för nästa säsong föräras med 10 000 nya bollar. Vi kommer även få upp ny avståndsskyltning.
Nya höga nätet i bakkant ska återuppföras med stabilare stolpar för att undvika att få bollar som försvinner i väg ut över åkern bakom rangen.
Tävlingskalendern för 2021
Tävlingskalendern är klar, den kommer snart att publiceras på vår hemsida, men presenteras här nedan.
Från styrelsens håll önskar vi er allihopa en fin vinter och ser fram emot att återigen spela golf på Ljusnedal under säsongen 2021.
Vid pennan
Thomas Jörgensen, ordförande

Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go top