Funäsfjällen har många fina och erkända restauranger. Vissa är upptagna i White guide andra inte. På http://www.funasfjallen.se/sommar/ata/  hittar ni fler restauranger.

Dessutom ha restaurangen på Gyllene Bocken öppen helgar under sommaren, men det gå inte att bo där.

Go top