Styrelsen

Thomas Jörgensen, ordförande, Skolbacken 2, 840 95 Funäsdalen, 070-202 07 74,  styrelsen@funasfjallengolf.se
Martin Eriksson, vice ordförande, Mittådalen 212, 84095 Funäsdalen. 070-645 19 45, martin.sjain@gmail.com
Göran Blänning, sekreterare, Höstvägen 14, 840 95 Funäsdalen, 070-888 04 47, goranblanning@hotmail.com
Pelle Johansson, Rörosvägen 155, 84095 Funäsdalen, 070-3239213, pejj76@hotmail.com
Mats Lennartson,  Rörosvägen 30, 84095 Funäsdalen, 070-7902468, mats.lennartson@funasfjallen.se
Peter Ahl,  Åkervägen 8, 840 95 Funäsdalen, 073-9883000, peter@adrenalpin.se
Evelyn Pfeiffenberger, Bygatan344, 840 94 Tännäs, 076-7911515, kansli@funasfjallengolf.se
Daniel Berglund, Rörosvägen 64, 84095 Funäsdalen, 070-255 31 99,  b3rglund77@hotmail.com

 

Ekonomiansvarig:

Anki Ståhl, Sjölunds Ekonomibyrå, 070-353 05 05

Revisorer:

Hasse Wall, Vallarvägen 128, 840 97 Bruskvallarna, 070-594 11 28, hassewall@hotmail.com
Zenita Wall, Vallarvägen 128, 840 97 Brusvallarna, 070-543 00 31,  zenita_69@hotmail.com

Tävlingskommitté:

Evelyn Pfeiffenberger, Bygatan 344, 840 94 Tännäs, 076-791 15 15, eve@gearbox21.de
(Jon Wagenius, Svegsvägen 16, 840 95 Funäsdalen, 070-373 09 66, info@strapatser.nu )

Handicapkommitté:

Thomas Jonsson, Sörmovägen 220, 840 95 Ljusnedal, 070-388 38 10, info@nordisolering.nu
Gunnar Myhr, Nyvallen, Rörosvägen 338, 840 98 Tänndalen, 070-291 44 30, info@cafeloftet.se
Urban Backman, Retavägen 2, 840 95 Funäsdalen, 70-396 73 83, ubbebackman@gmail.com

Damkommitté:

Eva Dahlgren, Golfbanevägen 25, 840 96 Ljusnedal, 070-224 19 12, bruka.assistans@hotmail.com
Suzanne Hederén,
Anna Hedvall, Nils Uthus väg 6, 840 95 Funäsdalen, 070-691 02 91, annahedvall@telia.com

Juniorkommitté:

Pernilla Salomonsson,
Jon Wagenius, se ovan under tävlingskommittén

Hickory- och trivselkommitté:

Mats Widén, Högen 10, 840 95 Funäsdalen, 070-317 02 61, matswiden@telia.com
Urban Backman, se ovan under handicapkommittén
Anna Hedvall, se ovan under damkommittén

Bankommitté:

Mats Widén, se ovan under Hickory- och trivselkommitté
Ola Arnell, Bruksvägen 12, 840 96 Ljusnedal, 070-376 43 14, ola@skoterakarna.se
Kalle Arnell, Bruksvägen 9 A, 840 96 Ljusnedal, 070-480 04 10, arnellkalle@gmail.com
Urban Backman, se ovan under handicapkommittén
Micke Bodingh, Sjöängsvägen 1 D, 840 95 Funäsdalen, mickebodingh@yahoo.se

Driving range-kommitté:

Göran Blänning, se ovan under styrelsen
Urban Backman, se ovan under handicapkommitté
Suzanne Hederén, se ovan under styrelsen
Evelyn Pfeiffenberger, se ovan under styrelsen

Tränare:

Micke Bodingh, se ovan under bankommittén
Urban Backman, se ovan under handicapkommittén

Go top