Hasse Wall, ordförande, Vallarvägen 128, 84697 Bruksvallarna, 070-5941128, hassewall@telia.com / styrelsen@funasfjallengolf.se
Eva Dahlgren  Golfbanevägen 25, 84696 Ljusnedal, bruka.assistans@hotmail.com
Thomas Jörgensen, Bangårdsgatan 48, 83145 Östersund,  070-8968302,  thomas.anker.jorgensen@gmail.com
Johan Hjort, Golfbanevägen 12, 84696 Ljusnedal
Evelyn Pfeiffenberger, Bygatan344, 846 95 Tännäs, 076-7911515, kansli@funasfjallengolf.se
Daniel Berglund, Rörosvägen 64, 84672 Funäsdalen, 070-255 31


Ekonomiansvarig:

Anki Ståhl, Sjölunds Ekonomibyrå, 070-353 05 05


Revisorer:

Lisa Nilsson


Tävlingskommitté:

Evelyn Pfeiffenberger, Bygatan 344, 84695 Tännäs, 076-7911515, kansli@funasfjallengolf.se
Hasse Wall, Vallarvägen 128, 84097 Bruksvallarna, 070-5941128, hassewall@telia.com


Handicapkommitté:

Thomas Jonsson, Sörmovägen 220, 840 96 Ljusnedal, 070-388 38 10, info@nordisolering.nu
Gunnar Myhr, Nyvallen, Rörosvägen 338, 840 98 Tänndalen, 070-291 44 30, info@cafeloftet.se
Urban Backman, Retavägen 2, 840 95 Funäsdalen, 70-396 73 83, ubbebackman@gmail.com


Damkommitté:

Eva Dahlgren, Golfbanevägen 25, 840 96 Ljusnedal, 070-224 19 12, bruka.assistans@hotmail.com
Anna Hedvall, Nils Uthus väg 6, 840 95 Funäsdalen, 070-691 02 91, annahedvall@telia.com


Valberedningen:

Jon Wagenius, Svegsvägen 16, 84095 Funäsdalen, 070-373 09 66, info@strapatser.se
Mats Widén, Högen 10, 840 95 Funäsdalen, 070-317 02 61, matswiden@telia.com
Urban Backman, se ovan under handicapkommittén


Hickory- och trivselkommitté:

Mats Widén, Högen 10, 840 95 Funäsdalen, 070-317 02 61, matswiden@telia.com
Urban Backman, se ovan under handicapkommittén
Anna Hedvall, se ovan under damkommittén


Bankommitté:

Mats Widén, se ovan under Hickory- och trivselkommitté
Ola Arnell, Bruksvägen 12, 840 96 Ljusnedal, 070-376 43 14, ola@skoterakarna.se
Kalle Arnell, Bruksvägen 9 A, 840 96 Ljusnedal, 070-480 04 10, arnellkalle@gmail.com
Urban Backman, se ovan under handicapkommittén
Johan Hjort Golfbanevägen 12, 84696 Ljusnedal


Driving range-kommitté:

Daniel Berglund, se ovan under styrelsen
Urban Backman, se ovan under handicapkommitté
Evelyn Pfeiffenberger, se ovan under styrelsen


Tränare:

Urban Backman, se ovan under handicapkommitté

Go top